Post navigation

2020년 8월, 남구 소식

한국과 베트남의 여름 보양식 비교! 한국에 백숙이 있다면 베트남에는 OOO??? 충격적 비주얼의 베트남 보양식 ㄷㄷ I 울산돈짜오 EP.2(VTN SUB)

우리나라의 보양식 하면 빠질 수 없는 백숙! 그런데 베트남에도 과연 여름 보양식이 있을까요?! Baeksuk(gà hoặc vịt hầm gia vị thuốc bắc) là món không thể thiếu khi nói đến món ăn dinh dưỡng Hàn Quốc! Còn ở Việt Nam thì sao, cũng có món ăn dinh dưỡng? 베트남 미녀들이 알려주는 베트남의 음식문화와 충격적인 비주얼을 자랑하는 베트남 보양식의 정체..! Nói về văn hóa ẩm thực Việt Nam và 2 người đẹp sẽ gây sốc từ hình ảnh món ăn dinh dưỡng của Việt Nam là…! #울산돈짜오 #여름보양식 #베트남보양식 #나하고울산갈래 #Vietnam #베트남 #울산 #한국 #Korea #오리백숙 #홋빗론

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다